Att skära bort vårtor kirurgiskt

Vårtborttagning med kirurgi är en metod som alltid utförs på ett sjukhus eller en klinik av professionell vårdpersonal såsom en doktor eller en dermatolog. Försök aldrig skära bort en vårta själv, det kan orsaka onödig smärta och infektion.

Den vanligaste tekniken för att skära bort vårta kallas skrapning, men den används ofta i kombination med annan typ av behandling så som laser eller elektrokirurgi/bränna bort vårtor. Vilket som är det bästa valet beror på din vårtas storlek, placering och typ. Skrapning som metod har använts länge och är väl beprövad. Det går relativt fort och fungerar oftast bra även om återfall inte är ovanligt. Det kan dock vara smärtsamt och orsaka ärrbildning samt vara kostsamt.

Olika typer av kirurgiska ingrepp

  • Skrapning innebär att vårtan och dess rötter skärs bort från huden med ett vasst skedformat instrument. Du kommer att behöva göra ett återbesök efter cirka fyra veckor för att kontrollera att allt kom med. Då beslutas om behandlingen var framgångsrik eller om det krävs en skrapning till. Den här processen fortsätter tills vårtan är helt borta.
  • Elektrokirurgi är en metod där vårtan bränns bort med högfrekvent ström. När den elektriska laddningen passerar genom vävnaden torkar vårtan ut och bränns bort. Proceduren följs vanligtvis av en skrapning.
  • Laserkirurgi betyder att en intensiv ljusstråle bränner och förstör vårtans vävnad. Laser används oftast på fotvårtor som sitter på fotsulan eller under tårna.

För vem passar kirurgiska ingrepp som metod mot vårtor?

Att operera bort vårtor med kirurgi är egentligen något som används till de svåraste fallen. Din läkare kan rekommendera kirurgi om:

  • Du har haft en vårta i flera år som inte visar några tecken på att växa bort av sig självt.
  • Du har provat andra metoder för vårtborttagning men ingenting hjälper.
  • Din vårta orsakar stor smärta.
  • Du har vårtor som envisas med att komma tillbaka.

Vårtor på händer och fingrar

Vilka är orsakerna till, symptomen på och behandlingarna vid vårtor på händer och fingrar?

Ta bort vårtor

Det finns flera olika metoder för vårtborttagning, vilka är alternativen?

Vilka är alternativen till kirurgi mot vårtor?

Kirurgi är sista utvägen när det gäller vårtborttagning. De flesta vårtor kan enkelt behandlas i hemmet med receptfria medel från apotek. Salicylsyra är den vanligaste behandlingen, men du kan också frysa vårtor själv hemma. En annan receptfri metod är myrsyra. VårtFri PEN och VårtFri innehåller myrsyralösning som kan användas för att behandla hela familjen, även barn under fyra år, diabetiker, gravida och ammande.  Om inte hembehandlingar fungerar kan läkare behandla med kryoterapi på klinik.

DEN VÄLKÄNDA
VårtFri Original

VårtFri

För hela familjen

VårtFri är en unik vårtbehandling som effektivt torkar ut vårtan. Den unika verkningsmekanismen är det som särskiljer VårtFri från andra syror på marknaden.

DEN PRECISA
VårtFri PEN box

VårtFri PEN

Exakt applicering

Innehåller samma kraftfulla och effektiva lösning som finns i VårtFri flaska. VårtFri PEN är utvecklad och designad utifrån konsumenters behov och önskemål i åtanke. En säker medicinteknisk produkt för bekväm hantering.

DEN KALLASTE

VårtFri FREEZE

En snabb behandling

Vår nya och kallaste vårtbehandling. Den första vårtbehandlingen för hemmabruk med en tillräckligt kall gas för att nå det djupaste vårtlagret så att alla infekterade celler förstörs.