Bränna bort vårtor

Att bränna bort vårtor är ett av de alternativ som finns för att behandla vårtor och görs oftast med laserbehandling eller elektrokirurgi. Behandlingen utförs endast på vårdcentraler eller sjukhus av utbildad personal såsom läkare, hudläkare eller sjuksköterska.

Försök aldrig bränna bort en vårta själv, det kan leda till skador, ärr och onödig smärta. Elektrokirurgi kan användas på de flesta sorters vårtor. Processen med att bränna bort vårtorna är snabb och ger omedelbara resultat, men garanterar inte att du blir av med vårtan. Det kan också vara dyrt, orsaka ärr och passar inte för barn då det kan göra ont.

Elektrokirurgi

Den vanligaste metoden för att bränna bort vårtor är genom elektrokirurgi, vilket betyder att vårtvävnaden bränns av med högfrekvent ström. När elektriciteten passerar genom vårtan torkar den ut vårtan och den bränns bort. Kirurgen skär sedan bort vårtan med en skarp kniv eller ett litet skedformat instrument. Detta kallas att man gör en skrapning och görs oftast under lokalbedövning ihop med elektrokirurgin.

För vem passar metoden att bränna bort vårtor?

Precis som med andra vårtbehandlingar på klinik används metoden främst om du har provat receptfria medel hemma men inte lyckats få bort vårtorna. En dermatolog eller hudspecialist kan rekommendera att bränna bort vårtor med laser eller elektrokirurgi om:

  • Du har haft vårtan i flera år
  • Du har försökt med flera receptfria medel men inte lyckats bli av med vårtan
  • Din vårta orsakar stor smärta
  • Elektrokirurgi kan användas på enstaka vårtor och fotvårtor men inte på stora kluster

Vårtbesvär

Vårtbesvär kan variera mycket. Vilka är de vanligaste besvären?

VårtFri FREEZE

VårtFri FREEZE är en snabb behandling för hemmabruk som effektivt tar bort vårtor på händer, armar och fötter.

Vilka alternativ finns det till att bränna bort vårtor?

I de flesta fall kan vårtor behandlas effektivt hemma, med till exempel med en myrsyrelösning som torkar ut vårtan från insidan och hjälper kroppen att stöta bort vårtan. VårtFri PEN eller VårtFri, innehåller myrsyra och kan användas av hela familjen, även på barn under fyra år. Kryoterapi, eller att frysa vårtan, görs också hemma. Dikväveoxid (N2O), är en mycket kall gas som fryser vid -80°C och når det djupaste vårtlagret. VårtFri FREEZE är den första vårtbehandlingen för hemmabruk med dikväveoxid. Om du har provat myrsyra men inte blivit av med vårtan kan behandlingar på klinik övervägas, till exempel att frysa bort den med kryoterapi.

DEN VÄLKÄNDA
VårtFri Original

VårtFri

För hela familjen

VårtFri är en unik vårtbehandling som effektivt torkar ut vårtan. Den unika verkningsmekanismen är det som särskiljer VårtFri från andra syror på marknaden.

DEN PRECISA
VårtFri PEN box

VårtFri PEN

Exakt applicering

Innehåller samma kraftfulla och effektiva lösning som finns i VårtFri flaska. VårtFri PEN är utvecklad och designad utifrån konsumenters behov och önskemål i åtanke. En säker medicinteknisk produkt för bekväm hantering.

DEN KALLASTE

VårtFri FREEZE

En snabb behandling

Vår nya och kallaste vårtbehandling. Den första vårtbehandlingen för hemmabruk med en tillräckligt kall gas för att nå det djupaste vårtlagret så att alla infekterade celler förstörs.