Vad är VårtFri FREEZE?

VårtFri FREEZE är en snabb behandling för hemmabruk som effektivt tar bort vårtor på händer, armar och fötter. Oftast behövs endast en behandling.

Den kallaste frysbehandlingen för hemmabruk

VårtFri FREEZE är den första vårtbehandlingen för hemmabruk med dikväveoxid (N2O), en mycket kall gas. Med hjälp av Ultra Freeze Technology™ - metoden fryser gasen vårtan vid -80°C och når djupt in i vårtan.

VårtFri FREEZE har en mycket låg starttemperatur (-80°C) som bibehålls under appliceringen. VårtFri FREEZE är den kallaste frysbehandlingen för hemmabruk, visad i ett temperaturtest* som inkluderar flera produkter för frysbehandling i hemmet.

Source: RoA2251_Comparative cryogenic test

Tar effektivt bort vårtor

VårtFri FREEZE är en högteknologisk produkt som är snabb och enkel att använda. Behandlingen är lämplig för vuxna och barn över 4 år.

Med en mycket kallare gas (-80°C) jämfört med andra frysbehandlingar för hemmabruk (-57°C) når VårtFri FREEZE djupt in i vårtan. Endast denna extremt låga temperatur kan nå det djupaste vårtlagret, så att alla infekterade celler förstörs. Den unika konstruktionen i VårtFri FREEZE ger den bästa frysprestandan under tillräckligt lång tid som behövs för att frysa vårtan och förstöra vårtviruset.

VårtFri FREEZE är mycket effektiv – efter endast några sekunders användande, nås vårtans kärna och vårtan förstörs. Hudens omsättning tar bort vårtresterna. Oftast räcker det med en behandling att ta bort vårtan. Gamla eller stora vårtor kan kräva mer än en behandling, i synnerhet om de sitter under fotsulan.

Upprepa behandlingen om vårtan eller delar av vårtan inte försvunnit efter 14 dagar. Om vårtan inte försvinner efter 3 behandlingar, rådgör med läkare. Kom ihåg att låta det gå minst 14 dagar mellan behandlingarna.

Var kan jag köpa VårtFri?

VårtFri finns på apotek.

Frysning av vårtor

Att frysa bort vårtor är en av de mest vanliga och välkända metoder som finns tillgängliga.

Instruktionsvideo

Se en kort instruktionsvideo hur du ska använda Vårtfri Freeze.

VårtFri FREEZE

VårtFri FREEZE

Läs mer

Fakta om dikväveoxid

Dikväveoxid, allmänt känd som lustgas, dikväveoxid är en kemisk förening med formeln N2O. Det är en kväveoxid. Vid rumstemperatur är det en färglös, icke brännbar gas, med en något söt lukt och smak. Den används i kirurgi och tandvård för dess bedövande och smärtstillande effekter.

Den är känd som ”lustgas” på grund av de euforiska effekterna av att inhalera den, en egenskap som inom vissa personer har lett till felaktig användning. Den används också som ett oxidationsmedel i raketbränsle, och i motorsporten för att öka motoreffekten. Vid förhöjda temperaturer, är lustgas ett kraftfullt oxidationsmedel liknande molekylärt syre.

Den ingår i WHO Model List of Essential Medicines, en lista för de viktigaste läkemedel som behövs I sjukvården.

DEN VÄLKÄNDA
VårtFri Original

VårtFri

För hela familjen

VårtFri är en unik vårtbehandling som effektivt torkar ut vårtan. Den unika verkningsmekanismen är det som särskiljer VårtFri från andra syror på marknaden.

DEN PRECISA
VårtFri PEN box

VårtFri PEN

Exakt applicering

Innehåller samma kraftfulla och effektiva lösning som finns i VårtFri flaska. VårtFri PEN är utvecklad och designad utifrån konsumenters behov och önskemål i åtanke. En säker medicinteknisk produkt för bekväm hantering.

DEN KALLASTE

VårtFri FREEZE

En snabb behandling

Vår nya och kallaste vårtbehandling. Den första vårtbehandlingen för hemmabruk med en tillräckligt kall gas för att nå det djupaste vårtlagret så att alla infekterade celler förstörs.