Vad är vårtor?

Om du är smittad med vårtor och fotvårtor är du inte ensam. En av tio vuxna och hela ett av tre barn har vårtor.

Vårtor orsakas av en virusinfektion och även om de kan uppträda på hela kroppen, är vårtor på händer och fingrar vanligast. Symptomen kan variera men oftast syns de som små knottriga hudutväxter som varierar i färg. De kan vara rosa, vita eller hudfärgade och känns skrovliga när man tar på dem. Vissa får bara en vårta, andra får många. Det är inte ovanligt att ha 10-20 vårtor.

Vad orsakar vårtor?

Vårtor orsakas av humant papillomavirus (HPV) som infekterar cellerna i yttre hudlagret. HPV kan tränga in genom huden där du har skrapsår eller skärsår. Det finns över hundra olika typer av papillomavirus och de är alla smittsamma. Inkubationstiden är lång, mellan två till sex månader, varför det kan vara svårt att veta när man smittades. Barn, vars immunförsvar ännu inte är fullt utvecklat, är mer mottagliga än friska vuxna.

Vårta på fot

Olika typer av vårtor

Olika HPV-virus orsakar olika typer av vårtor. Oftast framträder de på händer, fingrar och fötter men de kan även växa på resten av kroppen.

  • Vanliga vårtor (Verruca vulgaris) är den mest förekommande typen. De kan uppträda ensamma eller i grupp var som helst på kroppen men syns oftast på händer och fötter. Den vanliga vårtan ser ut som en liten utväxt i huden och har en skrovlig yta som liknar texturen i blomkål.
  • Verruca plantaris uppkommer under fötterna, på fotsulan och under tårna och har tryckts in i huden av kroppens tyngd. De växer ofta i grupp.
  • Verruca pedis är mindre och ytligt liggande vårtor som oftast uppkommer på händerna eller i ansiktet.
  • Subungual och periungual vårtor är grova, oregelbundna vårtor som bildas under tånaglar och fingernaglar. De är små till en början, men kan bli lika stora som en ärta och orsaka att nageln lossnar eller blir deformerad.

Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?

Orsaker till vårtor

Vårtor kan spridas från person till person och från en plats på din kropp till en annan. Vilka är orsakerna?

Behandling av vårtor

De flesta vårtor är harmlösa och försvinner så småningom av sig själva inom två år, men en del stannar längre än så. Även om dina vårtor och fotvårtor inte är smärtsamma smittar de lätt vidare till andra. Det kan ske genom direktkontakt om någon kommer i kontakt med dina vårtor, eller indirekt om ni går barfota på samma golv. Du kan också sprida dina vårtor från en kroppsdel till en annan om du har småsår som kommer i kontakt med vårtan. Särskilt hög är risken för vårtor på händer och fötter om du biter på naglarna. För att undvika att sprida infektionen bör du behandla vårtor så fort de uppkommer. De flesta vårtor kan tas bort med receptfria medel som VårtFri PEN och VårtFri. Dessa innehåller en myrsyrelösning som är enkel att använda och effektivt tar bort 9 av 10 vårtor. En annan effektiv metod är att frysa bort vårtan. VårtFri FREEZE innehåller dikväveoxid som fryser vårtan vid -80°C.

DEN VÄLKÄNDA
VårtFri Original

VårtFri

För hela familjen

VårtFri är en unik vårtbehandling som effektivt torkar ut vårtan. Den unika verkningsmekanismen är det som särskiljer VårtFri från andra syror på marknaden.

DEN PRECISA
VårtFri PEN box

VårtFri PEN

Exakt applicering

Innehåller samma kraftfulla och effektiva lösning som finns i VårtFri flaska. VårtFri PEN är utvecklad och designad utifrån konsumenters behov och önskemål i åtanke. En säker medicinteknisk produkt för bekväm hantering.

DEN KALLASTE

VårtFri FREEZE

En snabb behandling

Vår nya och kallaste vårtbehandling. Den första vårtbehandlingen för hemmabruk med en tillräckligt kall gas för att nå det djupaste vårtlagret så att alla infekterade celler förstörs.