Vårtborttagning med triklorättiksyra (TCA)

Triklorättiksyra mot vårtor, eller TCA-behandling som det också kallas, är en syrebaserad, gelaktig behandling mot vårtor. Det är en egenvårdsprodukt, går att köpa på apotek och fungerar utmärkt att använda hemifrån. Precis som salicylsyra är TCA frätande och löser upp vårtans yttersta lager. Dock är TCA starkare än salicylsyra vilket kräver noggrannare hantering vid användning.

TCA-behandling

TCA ska appliceras över hela vårtan, två gånger om dagen i fyra dagar. Efter en paus på fyra dagar upprepas proceduren tills vårtan är borta, upp till fyra gånger. Applikationsprocessen tar lång tid då det tar 10-15 minuter för lösningen att torka.

Vem kan använda triklorättiksyra?

En triklorättiksyrelösning kan användas om du vill ta bort vårtor själv hemma. Dock bör lösningen, till skillnad ifrån myrsyrelösningar, inte användas på barn under fyra år. Inte heller om du är diabetiker, gravid eller om du ammar bör du använda TCA utan att rådgöra med en läkare. Effekten av TCA beror mycket på hur koncentrerad lösningen är. Myrsyrelösningar har en uttorkande effekt som gör att kroppen stöter bort vårtan, men TCA fräter bort den och det kan vara svårt att få bort allt. Att få bort hela vårtan är viktigt för att hindra återväxt.

Vårtbesvär

Vårtbesvär kan variera mycket. Vilka är de vanligaste besvären?

Ta bort vårtor

Det finns flera olika metoder för vårtborttagning, vilka är alternativen?

Vilka alternativ finns det till TCA-behandling?

Behandla vårtor hemma

De allra flesta vårtor kan tas bort hemma med en egenvårdsprodukt mot vårtor. Myrsyra har visats ta bort nio av tio vårtor1 inom 12 veckor, med en genomsnittlig behandlingsperiod på bara 4-5 veckor. VårtFri PEN och VårtFri, som innehåller myrsyra, torkar ur vårtan från insidan och kroppen stöter sedan bort den. Det är en effektiv vårtbehandling som kan användas av hela familjen.

Kryoterapi, eller att frysa vårtor, görs också hemma. Dikväveoxid (N2O), är en mycket kall gas som fryser vårtan vid -80°C och når det djupaste vårtlagret. VårtFri FREEZE är den första och den enda hemmabehandlingen med dikväveoxid. Andra egenvårdsalternativ för vårtbehandling kan innehålla salicylsyra. Om du har provat ett eller flera egenvårdsprodukter men ändå inte blivit av med dina vårtor kan du rådgöra med en hudläkare om behandling på klinik.

Behandla vårtor på klinik

Vårtbehandling på vårdcentral eller hos hudläkare används vid de allra svåraste fallen då egenvårdsprodukter mot vårtor inte har hjälpt. Vanliga metoder är att bränna eller frysa bort vårtorna.

1 2001 Topical formic acid puncture technique for the treatment of common warts.
Ramesh M. Bhat, MD, DVD, DNB, Krishna Vidya, MD, and Ganesh Kamath, MBBS, DVD

DEN VÄLKÄNDA
VårtFri Original

VårtFri

För hela familjen

VårtFri är en unik vårtbehandling som effektivt torkar ut vårtan. Den unika verkningsmekanismen är det som särskiljer VårtFri från andra syror på marknaden.

DEN PRECISA
VårtFri PEN box

VårtFri PEN

Exakt applicering

Innehåller samma kraftfulla och effektiva lösning som finns i VårtFri flaska. VårtFri PEN är utvecklad och designad utifrån konsumenters behov och önskemål i åtanke. En säker medicinteknisk produkt för bekväm hantering.

DEN KALLASTE

VårtFri FREEZE

En snabb behandling

Vår nya och kallaste vårtbehandling. Den första vårtbehandlingen för hemmabruk med en tillräckligt kall gas för att nå det djupaste vårtlagret så att alla infekterade celler förstörs.