Ta bort vårtor

De flesta vårtor kan du effektivt behandla i ditt eget hem med receptfria läkemedel som du köper på apotek.

Vårtor kan också tas bort på vårdcentralen men det är inte så vanligt och handlar oftast om väldigt svåra fall. Vårtor är smittsamma och sprids lätt till andra delar av din kropp såväl som till familjemedlemmar och andra människor du kommer i kontakt med. Därför är det viktigt att komma igång med behandlingen på ett tidigt stadium. Det är också lättare att blir av med nya vårtor än de som har fått tid att växa till sig.

Hur får man bort vårtor hemma?

  • Myrsyra är en relativt ny behandlingsform mot vårtor som har en uttorkande effekt. Lösningen är enkel att använda och kan appliceras på vårtor på händer, fötter, armbågar och knän. Den absorberas helt av vårtan och lämnar inga spår på huden. I en studie1 på myrsyra rapporterade nio av tio deltagare att vårtan hade försvunnit vid behandlingstidens slut efter tolv veckor. I genomsnitt behövdes 4-5 veckors behandling. I vårtbehandling har myrsyra en uttorkande effekt. Myrsyra i sig är frätande och måste därför användas med försiktighet.
  • Kryoterapi eller frysning av vårtor kan göras hemma med olika gaser. De flesta frysbehandlingar innehåller en blandning av DMEP-gas som fryser vårtan vid -57⁰C. Nu finns det ett nytt alternativ som utmanar DMEP-gasen; dikväveoxid, en mycket kallare gas som fryser vårtan vid -80⁰C.
  • Salicylsyra appliceras dagligen på vårtorna för att avlägsna det översta lagret av vårtan. Om behandlingen är framgångsrik försvinner vårtan inom cirka tre månader. Dock visar studier på begränsade framgångar när man använder salicylsyra.
  • Triklorättiksyra (TCA) är en starkt etsande syra vars effekter liknar salicylsyrans. Även denna avlägsnar vårtans yttersta lager. TCA är starkare än salicylsyra och kräver extra försiktighet när den appliceras. En nackdel med TCA är att det på grund av riskerna är svårt att få med hela vårtan i behandlingen, något som är nödvändigt för att den inte ska växa tillbaka.
  • Monoklorättiksyra (MCAA) är också en frätande syra-baserad lösning och arbetar på ett liknande sätt som salicylsyra TCA. MCAA är den starkaste syran av de som nämns ovan, och behöver dessutom högre säkerhetsåtgärder vid applicering av lösningen.
Läkare rekommenderar VårtFri till mamma

Vårtborttagning på klinik

Att ta bort vårtor på vårdcentral, sjukhus eller klinik är relativt ovanligt eftersom de behandlingarna oftast uppfattas som mer smärtsamma och kan vara ganska dyra. Din läkare kan rekommendera vårtborttagning på vårdcentralen om du har haft vårtorna i flera år, om de orsakar smärta eller om inga receptfria medel fungerat.

  • Att bränna vårtor görs vanligtvis med elektrokirurgi eller laser. När elektrokirurgi an-vänds bränns vårtan med högfrekvent elektricitet. När laser används är det en laser-stråle som används för att bränna vårtvävnaden.
  • Kryoterapi kan göras med flytande kväve som appliceras på vårtan och fryser den vid -190°C
  • Kirurgi eller skrapning innebär att vårtan och den infekterade vävnaden skrapas bort med en skalpell eller liknande verktyg. Ibland krävs två skrapningar på en vårta.
  • Monoklorättiksyra används ibland när barn behandlas mot vårtor på klinik.

Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?

Vårtborttagning med myrsyra

Myrsyra har bevisats ta bort 9 av 10 vårtor, hur fungerar det och vem kan använda det?

Huskurer mot vårtor

Det finns många huskurer mot vårtor även om väldigt få studier finns som visar att de fungerar. De flesta huskurerna innefattar att applicera något på vårtan, oftast silvertejp, i några dagar.

1 2001: Bhat, Ramesh M., Vidya, Kamath, Ganesh. Topical Formic Acid puncture technique for the treatment of common warts.

2 2010: Sjoerd C. Bruggink, MD, Jacobijn Gussekloo, MD PhD, [...], and Just A.H. Eekhof, MD PhD Cryotherapy with liquid nitrogen versus topical salicylic acid application for cutaneous warts in primary care: randomized controlled trial randomized controlled trial.

DEN VÄLKÄNDA
VårtFri Original

VårtFri

För hela familjen

VårtFri är en unik vårtbehandling som effektivt torkar ut vårtan. Den unika verkningsmekanismen är det som särskiljer VårtFri från andra syror på marknaden.

DEN PRECISA
VårtFri PEN box

VårtFri PEN

Exakt applicering

Innehåller samma kraftfulla och effektiva lösning som finns i VårtFri flaska. VårtFri PEN är utvecklad och designad utifrån konsumenters behov och önskemål i åtanke. En säker medicinteknisk produkt för bekväm hantering.

DEN KALLASTE

VårtFri FREEZE

En snabb behandling

Vår nya och kallaste vårtbehandling. Den första vårtbehandlingen för hemmabruk med en tillräckligt kall gas för att nå det djupaste vårtlagret så att alla infekterade celler förstörs.