Ta bort vårtor med laser

Om du har provat de receptfria medlen för att ta bort vårtor utan framgång kan din läkare rekommendera att ta bort vårtor med laser. Den här typen av behandling är vanligast på fotvårtor. Under laserbehandlingen bränner en intensiv ljusstråle bort den skadade vävnaden.

Det är en ganska vanlig och snabb behandling, men till skillnad från de flesta andra vårtbehandlingar kan den inte göras hemma. Även om laserbehandling används på de tuffaste vårtorna ska man komma ihåg att metoden inte garanterar att du blir av med vårtorna. Läkningstiden efter en vårtborttagning med laser kan vara lång och det är vanligt att det behandlade området smärtar i flera dagar efteråt. Ibland krävs flera behandlingar.

Olika typer av laserbehandling

Det finns flera olika typer av laserbehandling mot vårtor. C02-lasrar har använts i flera år och kan vara effektiva men kopplas till långvarig smärta, långsam läkning och ärrbildning. En modernare typ av laser är PDL, pulsed dye laser, som skär av blodkärlen som förser vårtan med näring, bränner bort viruset och simulerar ett immunförsvar. En tredje variant är PDT, photodynamic therapy, som innebär att ljuskänslig salva stryks på vårtan innan den belyses med en specifik ljusvåglängd.

Vem kan använda laser för vårtborttagning?

De flesta vårtor kan behandlas hemma med receptfria medel men i vissa svåra fall kan en läkare rekommendera laserbehandling:

  • Om du har haft vårtan i flera år
  • Om du har provat flera olika behandlingar utan att uppnå resultat
  • Om din vårta orsakar stor smärta
  • Om dina vårtor är stora och spridda

Eftersom laserbehandling medför smärta är den inte lämplig för att ta bort vårtor på barn.

Vårtborttagning med myrsyra

Myrsyra har bevisats ta bort 9 av 10 vårtor, hur fungerar det och vem kan använda det?

Ta bort vårtor

Det finns flera olika metoder för vårtborttagning, vilka är alternativen?

Vilka är alternativen till laserbehandling?

Laserbehandling mot vårtor används främst vid riktigt svåra fall där försök med andra behandlingar har misslyckats. De flesta vårtor kan behandlas hemma med antingen en myrsyrelösning, som har en visad effekt som tar bort vårtor hos nio av tio personer1, eller att frysa vårtan med dikväveoxid, en mycket kall gas som fryser vårtan vid -80°C. Om de receptfria medlen inte fungerar kan behandling på klinik betyda att frysa eller bränna bort vårtorna, eller operera bort dem.

1 2001 Topical formic acid puncture technique for the treatment of common warts.
Ramesh M. Bhat, MD, DVD, DNB, Krishna Vidya, MD, and Ganesh Kamath, MBBS, DVD

DEN VÄLKÄNDA
VårtFri Original

VårtFri

För hela familjen

VårtFri är en unik vårtbehandling som effektivt torkar ut vårtan. Den unika verkningsmekanismen är det som särskiljer VårtFri från andra syror på marknaden.

DEN PRECISA
VårtFri PEN box

VårtFri PEN

Exakt applicering

Innehåller samma kraftfulla och effektiva lösning som finns i VårtFri flaska. VårtFri PEN är utvecklad och designad utifrån konsumenters behov och önskemål i åtanke. En säker medicinteknisk produkt för bekväm hantering.

DEN KALLASTE

VårtFri FREEZE

En snabb behandling

Vår nya och kallaste vårtbehandling. Den första vårtbehandlingen för hemmabruk med en tillräckligt kall gas för att nå det djupaste vårtlagret så att alla infekterade celler förstörs.