Varför är VårtFri FREEZE annorlunda, jämfört med andra frysbehandlingar för hemmabruk som finns på apotek?

VårtFri FREEZE är den första vårtbehandlingen för hemmabruk med dikväveoxid, en mycket kall gas som fryser vårtan vid -80°C och når djupt in i vårtan. Övriga frysprodukter för vårtbehandling på apotek innehåller alla en blandning av dimetyleter och propan och når endast en temperatur på -57°C.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?