Vad ska man göra om applikatorn är tom eller skadad?

  • Om du inte ser frost eller isånga efter aktivering (steg 1) har gasen tagit slut – använde en ny VårtFri FREEZE.
  • Om det hörs ett ihållande väsande ljud när du aktiverar applikatorn och all gas flödar ut är den trasig. Försök inte öppna eller laga applikatorn själv, även om du tror att den är tom, lämna tillbaka den trasiga produkten till apoteket.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?