Vad innehåller VårtFri FREEZE?

VårtFri FREEZE innehåller dikväveoxid (N2O), som fryser vårtan vid -80°C.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?