Vad är VårtFri FREEZE?

VårtFri FREEZE är en snabb behandling för hemmabruk som effektivt tar bort vårtor på händer, armar och fötter. Det är den första vårtbehandlingen för hemmabruk med dikväveoxid, en mycket kall gas. Med hjälp av Ultra Freeze Technology™ - metoden fryser gasen vårtan vid -80°C och når djupt in i vårtan.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?