Symptom på mollusker

I likhet med vårtor är de vanligaste symptomen på mollusker små utväxter på huden. Men det finns också viktiga skillnader i symptomen på de två infektionerna. En molluskinfektion börjar vanligtvis med en liten hudfärgad bula, stor som ett knappnålshuvud. Utväxten orsakar inget obehag och ingen smärta. Med tiden växer bulan till en liten pärlas storlek och blir rödaktig till färgen. En fullstor mollusk kan bli 2-5 mm i diameter och får oftast en liten grop i centrum. Gropen är ibland fylld med vaxartat klet likt det som finns i finnar.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?