Vad är det viktigaste för en effektiv frysbehandling (kryoterapi)?

  • Temperatur, ju kallare desto bättre
  • Exakt appliceringstid i kontakt med vårtan

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?