Min vårta finns kvar 14 dagar efter behandlingen. Vad ska jag göra?

Om vårtan finns kvar efter 14 dagar, upprepa behandlingen. Om du har flera vårtor nära varandra på ditt finger, fot eller tå, måste du behandla varje vårta var för sig. Vänta 14 dagar innan du behandlar nästa vårta. Om en vårta finns kvar efter 3 behandlingar, rådgör med läkare. Kom ihåg att lämna minst 14 dagar mellan behandlingarna.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?