Kommer vårtan försvinna efter behandling med VårtFri?

Ja, de allra flesta vårtor kommer att försvinna. Studier på myrsyra visar att 92 % försvann inom 12 behandlingar. I genomsnitt behövdes fem behandlingar. Tio års erfarenhet visar på samma resultat.

Dock påverkas resultaten negativt av till exempel nedsatt immunförsvar och vissa mediciner

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?