Kan VårtFri PEN användas på små barn?

Ja, barn under 4 år kan behandlas med VårtFri PEN, men rådgör alltid med en läkare före behandling. På barn under 4 år är det extra viktigt att minska mängden lösning/doseringen (läs bruksanvisningen noga före behandling).

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?