Kan VårtFri PEN användas av flera personer?

Det är osannolikt att något virus ska överleva i VårtFri PEN, dock är vår rekommendation att inte dela VårtFri PEN med andra.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?