Kan VårtFri FREEZE användas för vårtor på barn?

VårtFri FREEZE kan användas på barn över fyra år. Men eftersom frysbehandling (kryoterapi) kan uppfattas som något smärtsamt rekommenderar vi istället att använda VårtFri eller VårtFri PEN vid behandling av vårtor på barn. Behandling av vårtor på barn med VårtFri FREEZE ska utföras av en vuxen.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?