Kan VårtFri användas på små barn?

Produkten passar bra vid behandling av små barn. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan påbörjad behandling av små barn. Det är mycket viktigt att endast använda en mycket liten mängd av VårtFri, och inte oftare än en gång i veckan. Det är viktigt att aldrig överskrida den angivna dosen - produkten är effektiv oavsett. Om ditt barn suger på fingrarna, tvätta deras händer direkt efter behandling.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?