Kan jag använda VårtFri om jag är gravid eller ammar?

Det finns inga kända risker med att använda VårtFri under graviditet eller amning. Diabetiker bör endast använda VårtFri på frisk hud som inte är påverkad av diabetesrelaterade hudförändringar. Var försiktig. Överskrid inte dosen. Om det uppstår komplikationer, kontakta alltid läkare. 

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?