Kan jag använda VårtFri FREEZE i kombination med andra mediciner?

Det finns inga kända interaktioner mellan VårtFri FREEZE och andra mediciner. För ytterligare frågor om att kombinera VårtFri FREEZE med annan medicinering, rekommenderar vi att du rådgör med din läkare eller farmaceut

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?