Kan gravida och ammande kvinnor använda VårtFri FREEZE?

Vi avråder detta då inga specifika studier har gjorts på gravida och ammande.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?