Kan gravida, ammande och diabetiker använda VårtFri PEN?

Det finns inga kända risker som är förknippade med graviditet eller amning. Diabetiker bör endast använda VårtFri PEN på frisk hud som inte som inte är påverkad av något diabetesrelaterat tillstånd. Var försiktig. Överskrid inte rekommenderad mängd. Uppstår någon komplikation kontakta alltid en läkare eller fotvårdsspecialist.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?