Hur fungerar VårtFri FREEZE?

VårtFri FREEZE är en revolutionerande Ultra-Freeze Technology™-metod för att behandla vårtor hemma. Det är den första vårtbehandlingen för hemmabruk med dikväveoxid (N2O) som fryser vid -80°C. Endast denna extremt låga temperatur kan nå det djupaste vårtlagret, så att alla infekterade celler förstörs. Den unika konstruktionen av VårtFri FREEZE ger den bästa frysprestandan under tillräckligt lång tid som behövs, för att frysa vårtan och förstöra HPV-infekterade cellerna.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?