Hur fungerar myrsyra jämfört med andra syror?

Vid behandling av vårtor fungerar myrsyrelösning annorlunda än andra syror. Lösningen i VårtFri PEN tränger ner djupt i vårtan och torkar effektivt ut den och kroppen stöter sedan bort den. Man ska tänka på att vara försiktig vid användning då alla syror är frätande.

Myrsyra = uttorkande effekt

Salicylsyra = Peeling effekt

Triklorättiksyra = Peeling effekt

Monoklorättiksyra = Peeling effekt

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?