Hur använder man VårtFri FREEZE?

För bästa resultat är det mycket viktigt att noga läsa bruksanvisningen före användning och följa instruktionerna under behandlingen.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?