Gör det ont att använda VårtFri?

Nej, inte vid korrekt användning, vilket gör VårtFri lämpligt för vårtbehandling på barn. Ibland kan vårtan svida lite. Om detta orsakar obehag, skölj med lite kallt vatten på vårtan. Använd inte mer lösning förrän det är dags för nästa behandling. VårtFri innehåller en frätande syra och får inte användas på sårig eller sprucken hud, då det kan svida. Att överskrida angiven dosering kan orsaka obehag. Om så sker bör du pausa behandlingen i ett par veckor och låta huden vila. Läs bruksanvisningen noga. Om en vårta ömmar - peta bort den översta huden, det kommer att lätta på trycket.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?