Finns det några försiktighetsåtgärder?

Behandlingen gör inte ont vid korrekt användning och enligt bruksanvisningen. Myrsyra i sig är frätande och ska hanteras varsamt. Det är mycket viktigt att inte få myrsyra på huden runtomkring vårtan då det kan skada huden.

Om det skulle bränna eller sticka vid behandling, skölj med kallt vatten och applicera ingen mer lösning. Det har redan trängt ner lösning i vårtan. Täck aldrig en vårta med plåster under behandling med VårtFri PEN.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?