Behöver jag upprepa behandlingen?

VårtFri FREEZE är mycket effektiv– efter endast några sekunder når kylan vårtans kärna och förstör vårtan. Ofta räcker det med en behandling. Gamla eller stora vårtor kan behöva mer än en behandling, i synnerhet om de sitter under fotsulan. Upprepa behandlingen, om vårtan eller delar av den finns kvar efter 14 dagar. Om vårtan inte försvinner efter tre behandlingar, rådgör med läkare.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?