Att ta bort hudflikar

Hudflikar är helt ofarliga, men ibland kan man vilja ta bort dem av estetiska skäl. De kan också vara till besvär om de ständigt blir irriterade. Om så är fallet kan du kontakta en läkare för mer information om hur du tar bort hudflikar. Behandlingsmetoder kan vara frysning, att knyta av fliken med tråd eller att skära bort den. I sällsynta fall kan hudfliken falla av utav sig själv utan behandling.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?