Att ta bort födelsemärken/leverfläckar och vårtor

Födelsemärken/leverfläckar bör endast tas bort om det föreligger risk för melanom eller om du upplever dem alltför generande att leva med. Kontakta din läkare för råd om borttagning av födelsemärken/leverfläckar.

Vårtor bör behandlas för att förhindra att smittan sprids vidare till andra. Det enklaste sättet är att använda någon egenvårdsprodukt mot vårtor från apotek, så som VårtFri, VårtFri PEN eller VårtFri FREEZE.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?