Är VårtFri PEN säker att använda?

Ja, VårtFri PEN är säker att använda. Den precisa pennan säkerställer säker användning och VårtFri PEN i sig har en konstruktion av hög kvalitet. Den unika spetsen förblir fuktig för applicering av flera vårtor vid samma behandlingstillfälle. VårtFri PEN är en CE märkt medicinteknisk produkt och VårtFri PEN lösningen är biologiskt nedbrytbar.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?