Är VårtFri PEN enkel att använda?

Ja, ta bort korken på pennan och tryck lätt pennspetsen mot vårtan i en sekund och upprepa en gång. Behandla regelbundet en gång i veckan tills vårtan helt har försvunnit. Var noggrann med att inte applicera lösning på omgivande hud. Beroende på vårtans storlek ska du vinkla pennan, se bruksanvisningen. En stor vårta kan även behöva mer lösning, se bruksanvisningen.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?