Är VårtFri FREEZE säker att använda?

VårtFri FREEZE är säker att använda och den förstör all vårtceller utan extra obehag eller risk. Detta har visats i en klinisk studie. Behandling av vårtor på barn med VårtFri FREEZE ska utföras av en vuxen. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?