Är det möjligt att vårtan kommer tillbaka efter en lyckad behandling?

Eftersom vårtor orsakas av virus kan alla bli smittade en eller flera gånger. 10% av befolkningen bär på vårtvirus. Men en vårta som är behandlad med lyckat resultat är permanent borttagen.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?