Är det möjligt att förstöra VårtFri PEN och/eller ta bort spetsen?

Nej, konstruktionen av pennan är noggrant testad och mycket svår att förstöra. Den kan endast brytas med avsiktlig kraft. Det är heller inte möjligt att ta bort spetsen.

Vårtborttagning

Det är viktigt att behandla vårtor så fort de dyker upp. Hur kan man behandla vårtor?


Förhindra vårtor

Hur får du vårtor och vad är bästa sätt att undvika att få vårtor?